Kadra pedagogiczna


mgr Ewa Kardach - dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Jolanta Borowska
nauczyciel dyplomowany - edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, oligofrenopedagogika

mgr Maria Dadok
nauczyciel dyplomowany - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, oligofrenopedagogika

mgr Marlena Dziecichowicz
nauczyciel dyplomowany - wychowanie fizyczne, przyroda, Oligofrenopedagogika, bibliotekoznawstwo

Jolanta Jarmuż
nauczyciel kontraktowy - język angielski, edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Orzeszyńska
nauczyciel dyplomowany - język polski, historia, Oligofrenopedagogika, bibliotekoznawstwo

mgr Justyna Ratajczak
nauczyciel mianowany – bibliotekoznawstwo

mgr Iwona Soboń
nauczyciel mianowany - religia, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka

mgr Renata Zajdler
nauczyciel dyplomowany - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, matematyka

terapia pedagogiczna