O nas

Nasza szkoła


Szkoła Podstawowa w Noskowie jest szkołą obwodową dla miejscowości Nosków oraz części Parzęczewa. W roku szkolnym 2011/2012 do naszej szkoły uczęszcza 110 uczniów.

Budynek szkolny kilka lat temu został rozbudowany oraz gruntownie odnowiony i zmodernizowany. Szkoła posiada salkę gimnastyczno-korekcyjną oraz boiska: do koszykówki, piłki nożnej i piłki siatkowej. Część pomieszczeń tutejszej szkoły zajmuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia, do którego uczęszczają na zajęcia dzieci i młodzież z terenu całego Powiatu Jarocińskiego.

Dnia 2 września 2010 roku Rada Gminy Jaraczewo podjęła Uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Noskowie imienia Janusza Korczaka, natomiast uroczystości z tej okazji odbyły się dnia 1 czerwca 2011 roku.

Szkoła posiada bibliotekę pełniącą rolę multimedialnego centrum informacji, wyposażoną w stanowiska komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny oraz telewizor plazmowy 50 cali.

Szkoła wzięła udział w unijnym programie "Radosna szkoła", w ramach którego pozyskano pomoce dydaktyczne dla dzieci 6-letnich, dzięki którym zajęcia w oddziale przedszkolnym są bardziej atrakcyjne, a w szczególności rozwijają procesy myślowe oraz motorykę małą i dużą.

Szkoła od kilku lat korzysta z programów „Szklanka mleka” oraz "Owoce i warzywa w szkole", w ramach których uczniowie naszej szkoły otrzymują bezpłatnie kartonik mleka oraz porcję świeżych warzyw i owoców.

Szkoła posiada bogatą i różnorodną ofertę następujących zajęć pozalekcyjnych:

  • koło polonistyczno-teatralne
  • koło muzyczno-wokalno-instrumentalne
  • koło plastyczno – techniczne "Origami"
  • koło przyrodnicze
  • SKS
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla uczniów z problemami w nauce z klas IV-VI
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 0-III
  • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, mająca na celu korygowanie wad postawy
  • zajęcia dydaktyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przygotowujące do konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych


Od roku szkolnego 2006/2007 placówką kieruje Pani Dyrektor mgr EWA KARDACH. W uznaniu za wzorowe kierowanie placówką, w roku 2011 Wójt Gminy Jaraczewo podjął decyzję o powierzeniu Pani Dyrektor funkcji dyrektora na kolejną 5-letnią kadencję.