Pomoc socjalna dla uczniów

 

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że w sekretariacie szkoły można pobierać wnioski o przyznanie pomocy socjalnej w formie:

  • stypendium i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018
  • podanie o pomoc w celu skorzystania z zakupu posiłku w szkole

 

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej w Jaraczewie do dn. 15 września 2017 r.

 

Szczegółowych informacji nt. zasad i kryteriów przyznanwania pomocy socjalnej udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie (tel. 62 740 84 00)