Skład Rady Rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 

Przewodnicząca: Anna Banaszak

 

Zastępca przewodniczącej: Katarzyna Boruta

 

Skarbnik: Joanna Florkowska

 

Sekretarz: Elżbieta Andrzejczak

 

 

CZŁONKOWIE:

 

 

 

 

 

Oddział przedszkolny "0"

 

 

 

  1. Andrzejczak Ewelina

  2. Biniasz Elżbieta

  3. Dybska Joanna

 

 

Klasa I

 

  1. Banaszak Magdalena

  2. Porażewska Izabela

  3. Wesołek Marta

 

 

 

 

 

Klasa II

 

  1. Andrzejczak Elżbieta

  2. Kubis Magdalena

  3. Pawełczyk Olga

 

 

 

Klasa III

 

  1. Biegańska Agnieszka

  2. Cieślak Magdalena

  3. Pruchniewicz Honorata

  

Klasa IV

 

  1. Banaszak Anna

  2. Czabańska Elżbieta 

  3. Regulska Kinga

    

 

Klasa V

 

  1. Groch Paulina

  2. Ratajczak Weronika

  3. Sendziak Emilia

 

 

 

Klasa VI

 

  1. Orpel Bożena

  2. Wiła Agnieszka

  3. Ziętkiewicz Julita

    

  

Klasa VII

 

  1. Banaszak Aneta

  2. Boruta Katarzyna

  3. Skórska Lidia