Ubezpieczenie szkolne

 

 

Informacja dla Rodziców

 

na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 



 

Szanowni Rodzice,

 

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Noskowie w roku szkolnym 2017/2018 dzieci ubezpieczone są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Składkę należy przekazać wychowawcom poszczególnych klas w terminie do 12.10.2017 r.

 



 

Polisa typ 184 Nr001008499

 

 

Składka na jedno dziecko wynosi 37

 

Suma ubezpieczenia 13 000 zł

 



 

Decyzję o wyborze towarzystwa podjęła

 

Rada Rodziców w sierpniu 2017.