Ubezpieczenie szkolne

 

 

Informacja dla Rodziców

 

na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

  

Szanowni Rodzice,

 

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Noskowie w roku szkolnym 2018/2019 dzieci ubezpieczone są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Składkę należy przekazać wychowawcom poszczególnych klas w terminie do 15.10.2018 r.

  

Polisa typ 184 Nr 001011359

 

 

Składka na jedno dziecko wynosi 37

 

Suma ubezpieczenia 14 000 zł

  

Decyzję o wyborze towarzystwa podjęła

 

Rada Rodziców w sierpniu 2018 r.