Wykaz podręczników szkolnych

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Janusza Korczaka W NOSKOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

(dopuszczonych do realizacji w dn. 14 czerwca 2018 r. decyzją dyrektora szkoły,

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców)