Dyżur dyrektora szkoły

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły mgr Ewa Kardach pełni dyżur dyrektorski w każdy czwartek w godz. 8:00 - 10:00.  W tym czasie dyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.

 

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać  przełożony na inny termin.