Harmonogram roku szkolnego

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

3

Ferie zimowe

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

5

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

6

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH

 

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Noskowie, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 

  • 14 października 2019 r.   Dzień Edukacji Narodowej (poniedziałek)

  • 2-3 stycznia 2020 r.        Przedłużenie zimowej przerwy świątecznej (czwartek – piątek)

  • 21-23 kwietnia 2020 r.     Egzamin ósmoklasisty (wtorek - czwartek)

  • 5 czerwca 2020 r.            Dzień Patrona (piątek)

  • 12 czerwca 2020 r.          Piątek po „Bożym Ciele”